Søk på dette nettstedet:

WE HELP PEOPLE GROW

Bli bedre kjent med oss.

Yvonne200

Yvonne Fosser

CEO

Yvonne er en av Norges mest erfarne HR-direktører, med over 20 års erfaring fra store merkevarer som Innovasjon Norge, Hewlett-Packard Norge, Felleskjøpet og DHL. Yvonne har bidratt med å løfte fokus på strategisk HR i flere toppledergrupper, og disse selskapene kan vise til økt medarbeiderengasjement, økt kostnadseffektivitet og blitt kåret til landets mest attraktive arbeidsplasser.

Yvonnes spesialitet er kultur- og endringsprosjekter, etablering av ledelsesprogrammer og talentutvikling. De siste årene har hun bistått en rekke oppstartsselskaper og SMB bedrifter.

Hun oppleves som ærlig, direkte, energisk, til stede, målbevisst og har en tillitsvekkende personlighet. Yvonne setter seg veldig raskt inn i komplekse situasjoner og er løsningsorientert.

Hun er faglig dyktig, god til å utfordre og å løfte frem andre. Yvonne er alltid opptatt av å skape vinn-vinn og  har alltid kunden i fokus.

 

Les mer Lukk
KariHanne200

Kari Hanne Hverven-Holland

Partner/HR Strategy and Leadership Consultant

Kari Hanne er utdannet diplomøkonom og har en mastergrad i personalledelse. Hun har over 15 års erfaring innenfor HR og ledelse både på strategisk og operativt nivå, både fra komplekse organisasjoner (nordiske matrise og franchisetakerorganisasjoner) og mindre bedrifter. De siste 10 årene har hun jobbet som HR leder og HR direktør i McDonald`s Norge.

Her hadde hun strategisk og operativt ansvar og jobbet blant annet med lederstøtte, kulturutvikling, leder/medarbeiderutvikling, talentutvikling/etterfølgerplanlegging, intern-kommunikasjon, employer branding, rekruttering, bærekraft, HMS, endringsprosesser og omstilling. Hun har erfaring med krisehåndtering og sittet i beredskapsteam. Kari Hanne har erfaring med å bygge opp og videreutvikle HR avdelinger, hun har blant annet jobbet mye med strukturering og implementering av prosesser, rutiner og verktøy/systemer. Kari Hanne er teamorientert og elsker å se effekten av godt lagarbeid. Hun er en engasjert og løsningsorientert leder med handlekraftig holdning, og med stor tro på tillitsbasert ledelse. Kari Hanne har et stort engasjement rundt medarbeidernes betydning for å oppnå bærekraftige resultater. Hun har stor interesse for innsiktsdrevet HR og sørger for at HR-tiltak skaper synlig verdi. Hun har en spesiell lidenskap for rekruttering, employer branding og medarbeider-/lederutvikling, i tillegg til å sørge for at grunnleggende HR-praksis er på plass i virksomheten og under kontinuerlig utvikling. «Folk er nøkkelen som driver virksomheten. Å sikre en god medarbeiderreise påvirker kultur, jobbengasjement og forretningsresultater»

Sertifiseringer:

  • Sertifisert i personlighetstester og evnetester : Cut-e og Assessio Mint og Map
  • Sertifisert i Franklin Covy 7habits of highly effective people
  • Sertifisert i Culture Intelligence (Forskningsbasert system for innsikt/datadrevet og systematisk kulturarbeid

 

Les mer Lukk
Hege Lunder

Hege Lunder

Partner/Sr. Executive HR Consultant

Hege har lang ledererfaring innen HR, både gjennom ulike HR roller i selskaper som Storebrand, Posten, IKEA, Danske Bank og Hovedorganisasjonen Virke. Hun jobber med både bredden og dybden i HR faget, strategisk og operativt. Hun er også sertifisert coach innen styrkebasert tilnærming. Hun har 23 års ledererfaring, og har erfaring fra flere toppledergupper.

Hege brenner for å bruke styrkebasert tilnærming som et verktøy for å utvikle team og individer. Gjennom skreddersydde program til deg eller din virksomhet, vil hun bistå med sin kunnskap og store engasjement med utvikling, innsikt, og personlig vekst. Forskning viser nemlig at personer som er kjent med og bruker sine styrker har 6 ganger mer sannsynlighet for å være engasjert på jobb. Og det lønner seg jo, og er mangfoldsledelse i praksis. 

Hege er også sertifisert mangfoldsleder og har tung erfaring med å jobbe med mangfold gjennom tidligere roller. 

Les mer Lukk
Hanne

Hanne Håkonsen Stixrud

Senior HR Consultant / Associated Partner

Hanne har lang erfaring innen HR og solid HR-kompetanse fra A til Å fra selskaper som Hæren, NTNU, Altera Infrastructure, AquaGen og Adresseavisen. Hun har hatt roller som HR-leder, HR Business Partner og HR-ekspert.

Hanne har erfaring innen HR strategi og prosesser, lederstøtte, organisasjonsutvikling, digitalisering, HR-analyse og HRM-system. Hun har 15 års erfaring som rådgiver/coach til ledere og har holdt kurs for ledergrupper.

Hanne har erfaring med organisasjoner fra forskjellige bransjer, størrelse samt internasjonale konsern. Hun er rask til å forstå kontekst i organisasjoner og bruker dette til å tenke helhetlig hos kunden.

Hanne er erfaren prosjektleder med ansvar innen prosjektstyring, risikohåndtering, budsjettoppfølging og ressursallokering. Hun har evne til å få med seg mennesker mot et felles mål og har høy  gjennomføringsevne.

Les mer Lukk
Kristina Andersson-2-1

Kristina Andersson

Senior HR Consultant / Associated Partner

Kristina har 20 års erfaring som uavhengig HR-konsulent. Hun har gjennom disse årene jobbet spesielt med outplacement, karriereutvikling, HR-rådgivning, lederstøtte- og coaching, velværecoaching og stressmestring. Kristina er en sterk forretningsutvikler og har jobbet med store komplekse omstillingsprosesser innen de fleste bransjer.

Hun har bidratt i alle ledd i prosessen og har bred organisasjonsforståelse - i privat og offentlig sektor. Hun har erfaring med karriererådgivning og coaching på alle nivåer.

Kristina er en utpreget relasjonsbygger. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder innen teknologi og media. Hun ledet banebrytende prosjekter, jobbet med nøkkelkunder og utviklet kunderelasjoner med meget gode resultat.

Kristinas spesialitet er HR-rådgivning, omstilling og endring, lederstøtte, karriererådgivning, forebyggende aktiviteter for sykefravær, reduksjon av sykefravær og reaksjoner knyttet til endring og veivalg. 

Kristina brenner for å til enhver tid prøve å finne de beste løsninger innenfor gitte rammer. Hun er nysgjerrig, handlekraftig og genuint glad i mennesker.

Les mer Lukk
Kristin A-1

Kristin Arnkvern

Sr. HR Consultant

Tidligere HR-direktør i Olivia Restauranter, med erfaring fra HR, markedsføring og service/salg. Kristin har lang erfaring fra HR og operative leder-roller. Hun startet lederkarrieren som ung stallmester, senere basesjef i flyselskap og servicesjef i Flytoget før Olivia.

Noen nøkkelkompetanser er strategisk organisasjonsutvikling, kulturbygging, lederutvikling, medarbeiderreisen fra onboarding til off-boarding, talentutvikling, employer branding, og intern/ekstern kommunikasjon .  

Kristin brenner for å skape handlekraft og gjennomføringsevne i team, for gode prestasjoner som skaper verdi  for menneskene og organisasjonen på både kort og lang sikt

 

Les mer Lukk
Martine 466x466

Martine Ose Sæther

HR Consultant

Martine har en bachelorgrad bestående av jus, økonomi og markedsføring og en mastergrad i Strategisk HR. I tillegg har hun flere års erfaring med salg, rådgivning, operativ HR og lederstøtte hos alt fra små start-ups til større, internasjonale selskaper. Dette gir henne den tyngden hun trenger for å mestre det meste som skjer i en HR-avdeling.

Med stort engasjement kan Martine stå i spissen for planlegging og gjennomføring av prosesser innen tradisjonelle HR-oppgaver som rekruttering, on-/offboarding, medarbeiderutvikling, oppfølging av sykefravær osv., men også fungere som en sparringspartner ved utarbeidelse av strategier. Hun har erfaring med alt fra små start-ups til større, internasjonale selskaper.

Som person er Martine positiv og glad i å oppholde seg rundt andre mennesker. I møte med andre mennesker er hun åpen, trygg, rettferdig og pålitelig. Hun streber alltid etter å utfordre og utvikle prosesser, menneskene rundt seg og ikke minst seg selv.

 

Les mer Lukk
camilla

Camilla Nøttveit

HR Strategy and Leadership Consultant og Jurist

Camilla har lang og bred erfaring fra rådgiving knyttet kollektiv og individuell arbeidsrett i både offentlig og privat sektor. Hun er en engasjerende kursholder som har fokus på å formidle arbeidsrett på en tilgjengelig måte og gi  kursdeltakere konkrete verktøy som de kan ta med seg videre. 

Camilla har solid kompetanse innen konflikthåndtering og bruk av metoden faktaundersøkelse.

Hun er opptatt av å kunne bidra til at ledere får gjennomført gode og formelt riktige prosesser som ivaretar virksomhetens behov, uten at det går på bekostning av arbeidsmiljøet og effektiv drift. 

 

 
Les mer Lukk
Maria (2)

MARIA LØNNEMO

Coach og kulturutvikler

Maria Lønnemo er en erfaren kulturutvikler og generasjonsfokusert profesjonell med stort engasjement for å skape sterke og inkluderende arbeidsmiljøer. Med hennes allsidige bakgrunn innen kulturutvikling, endringsledelse og coaching har hun jobbet i flere selskaper der hun har lagt vekt på å bygge broer mellom generasjonene og forstå hverandres forskjeller.

Hun har spesielt erfaring med å jobbe med unge og dynamiske arbeidsstyrker, der hun har vært engasjert i viktige initiativer som utvikling av onboardingprogram, kulturbygging med fokus på å utvikle og beholde unge talenter, og leder- og teamutvikling med trening i coachende væremåte og kommunikasjon. Som en dedikert coach har hun også veiledet og støttet enkeltpersoner, både ledere og medarbeidere, i deres personlige og profesjonelle utvikling. Sentralt i coachinger har vært overgang til ny rolle for unge talenter, og å hjelpe senior ledere med å forstå den yngre generasjonen, tilpasse lederstilen deretter, for så å mest mulig effektivt kunne støtte og fremme suksess hos de unge talentene.

Hennes utdannelse innen HR og psykologi, sammen med hennes sertifiseringer innen coaching, culturmåling, LEAN, Prince 2 og DISC personlighetstyper, gir henne et solid fundament for å håndtere ulike kulturelle og mellommenneskelige utfordringer. Hun er også erfaren som kurs- og foredragsholder innen endringsledelse og kommunikasjon, og har fasiliteret en rekke strategisamlinger og workshops.

Hennes største lidenskap er å hjelpe bedrifter til å skape en arbeidsplass der generasjonene samarbeider, forstår hverandre og bidrar til en bærekraftig fremtid. Gjennom hennes tjenester jobber hun målrettet i samarbeid med bedriften for forme et arbeidsmiljø som inspirerer senior og junior till å blomstre.

 

Les mer Lukk
Trude Falck Bjånes200

Trude Falck Bjånes

Ledertrener og foredragsholder

Trude har lang operativ og strategisk ledererfaring. Hun har de siste 11 årene bistått ledere til å bli tydeligere og tryggere og ledergrupper til å bli mer effektive og samkjørte, samt få teamene deres til å bli smidige, mer samkjørte og effektive.

Fasiliteter strategi, kultur og endrings- og organisasjonsutviklingsprosesser som inkluderer og involverer. 

Arbeider for både offentlige og private virksomheter i ulike bransjer i hele landet. Trude har erfaring med lederstøtte, utvikling og gjennomføring av lederkurs, ledergruppeutvikling, kulturutvikling, foredrag, organisasjonsutvikling og endringsprosesser. 

 

Les mer Lukk
Lise200

Lise Wiig

Coach and Senior HR consultant

Lise er Coach and Senior HR consultant hos oss og har lang erfaring med å jobbe strategisk og operativt med ledelse, HR, organiasjonsskultur, lederutvikling og coaching. Hun har 20 års erfaring som HR-direktør fra blant annet Telenor og Telenor Norge.

Lise har sittet i flere toppledergrupper og utviklet strategisk HR med fokus på kultur- og endringsprosjekter, etablering av ledelsesprogrammer og teamutivkling. Lise startet i 2020 for seg selv og jobber i dag som lederutvikler. Hun fasiliterer i dag lederutviklingsprogram, teamutvikling i lederteam, samt jobber som coach og rådgiver for flere toppledere.

 

Les mer Lukk
Lisbeth Sæther Storli

Lisbeth Sæther Storli

Kommunikasjons- og ledercoach, kurs- og foredragsholder

Lisbeth jobber som konsulent, coach, fasilitator og foredragsholder, primært innenfor lederutvikling, team- og organisasjonsutvikling. Hun jobber også mye med mangfold og mangfoldskompetanse, og hvordan virksomheter i dag kan bli tryggere og bedre på dette.

Storli har utviklet og ledet lederprogrammer, mentoringprogrammer og talentutviklingsprogrammer, både internt i bedrifter og som åpne programmer. Hun driver i dag selskapet Contento AS og er samarbeidspartner til Amesto People & Culture. Lisbeth er også tilknyttet Talerlisten, som foredragsholder. Lisbeth benytter løsningsorientert tilnærming i kurs, coaching og utviklingsprogrammer, og er også sertifisert i lederutviklingsprogrammer og i psykologiske verktøy. Storli har også mange års erfaring fra informasjonsarbeid og kommunikasjonrådgivning, både fra TV-bransjen og kommunikasjonsbransjen. Hun har selv både grúndererfaring og ledererfaring gjennom flere virksomheter. Lisbeth er opptatt av at den enkelte inspireres til å ta ansvar for egen kommunikasjon og atferd, og å bidra til at ledere får gode verktøy til å bli gode, inkluderende ledere. Hun har tro på at det ligger et stort potensial hos alle, og at det i stor grad handler om økt bevissthet, kunnskap og inspirasjon til endring.

Sertifiseringer:

•    4 mat 4MAT er et utviklingsverktøy som styrker emosjonelle intelligens raskt og effektivt og bidrar til å skape psykologisk trygghet i team og avdelinger.

•    MBTI - MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, er kanskje verdens aller mest brukte personlighetstest. Personlighetstesten gir unik innsikt på en lettforståelig og tydelig måte, noe som skaper vilje til endring og en bedre forståelse for dynamikken i arbeidsgrupper. MBTI er en typeindikator som bygger på positiv psykologi. Verktøyet benyttes for å kartlegge normal adferd og egenskaper.

 

Les mer Lukk
Vigdis200

Vigdis Lamberg

Kursleder, foredreagsholder og senior rådgiver

Vigdis har erfaring som leder/markedssjef/ business development manager i en rekke selskaper, bl.a. Metier OEC og Volvat Medisinske Senter. Hun er en entusiastisk kursleder og foredragsholder. Vigdis har økonomiutdanning og har mer enn 30 års ledererfaring fra egne og andres virksomheter.

Vigdis har sterk forretningsforståelse og erfaring med å markedstilpasse og videreutvikle tjenester. I kjølvannet følger ofte nye produkter/tjenester og hun er en kreativ og inspirerende bidragsyter i utviklingsprosesser.

Vigdis har erfaring med rekruttering og utvelgelse, leder/medarbeiderutvikling, endringsprosesser, støysvake offboarding strategier og karriereveiledning. Hun er motiverende, engasjert og handlekraftig og brenner for å skape presterende team og bidra til at rett person kommer på rett plass, samt at  oppsigelsesprosesser er mer skreddersydde og humane.

 

 

 

Les mer Lukk
Fredrikke Næss

Fredrikke Næss

Senior Leadership Consultant

Fredrikke har over 20 års erfaring fra ledelse på daglig leder nivå, strategisk HR og HMS innen hotell, tjeneste- og servicenæringen blant annet Grand Hotel og Radisson Hotels.

Fredrikke har betydelig erfaring fra endring og forbedringsprosesser der økonomi, kvalitet, arbeidsmiljø er sentralt, med gode resultater.

Fredrikke er utdannet som veileder innen forretningsplanlegging for ledere og ledergrupper. Hun er også utdannet bedriftsøkonom og har gjennomført tilleggsstudier på Cornell University. 

 

 

Les mer Lukk
arve uten bakgrunn

ARVE KVALSVIK

Arve er en av de i Norge som har jobbet mest med HR-analyser. Siden 2011 har han drevet Evidente, og hjulpet store og små selskaper med medarbeiderundersøkelser, pulsmålinger, lederevalueringer, omdømmeundersøkelser og ulike typer av analyseprosjekter.

Arve underviser i HR-analyser ved Høyskolen Kristiania. I tillegg leder han HR tech-startupen Tweakly, som gjør det enkelt for ledere å jobbe med kontinuerlig forbedring. Dette gjør at han også har god kompetanse innen innovasjon og produktutvikling. Arve brenner for å lage smarte løsninger som gjør hverdagen enklere for lederne.

Les mer Lukk
Chisom

Chisom Udeze

Chisom Udeze er økonom, DEIB-strateg og har over 14 års erfaring med å jobbe med organisasjoner som EU-kommisjonen, De forente nasjoner, ExxonMobil og The Economist Group. Som grunnlegger av Diversify and Diversify Consult, jobber Chisom og hennes team med selskaper, institusjoner, myndigheter og sivilsamfunn for å utvikle bærekraftige DEIB-strategier og bygge inn målbare initiativer for mangfold og inkludering på arbeidsplassen og i samfunnet.

I tillegg lanserte Diversify i 2022 Diversify Nordics Summit, den største konferansen i Norden som samler tverrsektorielle interessenter for å forsterke DEIB i Norden og utover.I 2020 grunnla hun HerSpace, et mangfoldig og inkluderende samskapingssamfunn for alle kjønn, med spesielt fokus på kvinner og ikke-binære mennesker. I 2022 lanserte HerSpace HerTech, Women in Tech-inkubator, for kvinneledede selskaper, med fokus på inkludering av ulike grunnleggere.Chisom er en tankeleder innen mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet (DEIB) og en lidenskapelig talsmann for mental helse og velvære. 

 

 

Les mer Lukk
Anne Grethe 200

Anne Grethe Solberg

Anne Grethe har doktorgrad i rekruttering til mangfold. Hun har forsket på oppnåelse av kjønnsbalanse og mangfold og jobbet med rekruttering av kvinner i praksis i en årrekke. Anne Grethe bistår med systematiske, fokuserte og grundige treffsikre rekrutteringsprosesser og metoder.

 

 

Les mer Lukk
Inger-Lise

Inger-Lise Gårdsrud

Inger-Lise er en skikkelig engasjert lederentusiast med bred erfaring med ledelse fra ulike bransjer i 20 år. Hun har ledet store endringer og snuoperasjoner og er vant til å brette opp ermene. Fra våren 2022 startet Inger-Lise som konsulent og foredragsholder for å bistå andre ledere med å «Få med seg folka». 

Inger-Lise har spesialisert seg på å bistå ledere med å jobbe strategisk og strukturert med utviklingen av kulturen. På den måten bistår hun ledere med å både utarbeide tiltak, rigge lederne til gjennomføring samt bistå i gjennomføring. Hun er uredd i å ta tak der det virkelig trengs og en god støtte i å bygge det selskapet som best møter utfordringene og mulighetene som kommer. Spesielt med tanke på å bygge endringsdyktige arbeidsplasser, som trengs fremover da endringstakten blir raskere og raskere.

Inger-Lise er opptatt av å bli kjent med kunden slik at opplegget kan skreddersys det aktuelle selskapet og den eller de lederne hun skal jobbe med. Hun er brennende opptatt av å faktisk bidra til en forskjell hos kundene sine.

Tilbakemeldinger fra kunder er at Inger-Lise er at hun er helt spot-on når det gjelder å samle folk rundt et felles budskap! Inger-Lise bruker humor og egne erfaringer, noe som gjør henne enda mer menneskelig og tilstede. Hun gjør krevende prosesser ufarlig og bruker et språk og øvelser som alle forstår og kan ta del i på en trygg måte.

Inger-Lise har en bachelor of management fra BI samt to år på gestaltterapi studie.

 

Les mer Lukk
Turid_200

Turid E. Solvang

Turid er stifter og daglig leder av FutureBoards, en internasjonal ekspert på bærekraftig eierstyring og selskapsledelse. Solvang har utviklet en rekke konferanser, kurs og kompetanseprogrammer relatert til styrets rolle, sammensetting og arbeidsprosesser.

Hun er også en etterspurt foredragsholder og skribent både nasjonalt og internasjonalt. Turid er også daglig leder av Kvinner i Finans Charter.

 

Les mer Lukk
1604413936496

Ingrid Ardø

Senior Konsulent

Ingrid er en erfaren HR konsulent, med 20 års strategisk og operasjonell erfaring fra en rekke organisasjoner og geografier. Hun har en god forretningsforståelse fra små og større selskaper, hvor primært fokus har vært på å omdanne forretningsinnsikt til operasjonell «HR innsikt».

Ingrids spesialitet er prosess – og endringsprosjekter. De siste årene har hun bistått selskaper med endringsprosesser knyttet til kulturbygging, omstilling, nedbemanning, HR compliance og prosessrevisjoner. Ingrid har en sterk kommersiell tankegang, er analytisk med en strukturert tilnærming. Som person er hun entusiastisk og velstrukturert, med gode samarbeidsevner. 

Ingrids fremste styrke er å evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger, tenke helhetlig samt og gjennomføre og lede endringsprosesser.

Ingrid brenner for gode og velfunderte endringsprosesser som gjør virksomheten mer robust og levedyktig.

 

Les mer Lukk
Kari Skybak200

Kari Skybak

HR Senior Strategy & Leadership Consultant

Kari har lang og bred erfaring som toppleder for people & culture fra ulike bransjer; turoperasjon, logistikk og telecom. Kari var senest HR- direktør i Flytoget hvor hun var sentral i utviklingen av en sterk servicekultur og et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede.

Dette medførte topp-plasseringer på BIs kundebarometer og Great Place to Work.Kari utmerker seg med sin allsidighet og evne til å identifisere potensialet i organisasjoner for forsterking av kultur, service, ledelse og samarbeid.Kari kan tilby generell lederrådgivning på alle nivåer og bidra til en planmessig utvikling av organisasjonen.I tillegg er hun svært dyktig på foredrag og workshops innen servicekultur, ledelse, jobbengasjement og kommunikasjon.

Les mer Lukk
Carina

Carina Carl

Psykolog og forfatter

Carina Carl er en selvstendig næringsdrivende psykolog og bestselgende forfatter, med videreutdannelse og spesialisering i kognitiv terapi og arbeidspsykologi, og med bred erfaring fra terapi og coaching, samt kurs og foredrag relatert til psykologi. Hun har også utviklet flere konsepter og produkter i samarbeid med store virksomheter innenlands og utenlands.

Carinas visjon er å styrke psykologisk kapital på individ- og gruppenivå – ved å formidle virksom kunnskap om grunnleggende psykologi. I denne visjonen inngår kurs og foredrag, samt individuell terapi og coaching. Tematikk kan spenne fra ledertrening, motivasjon og endringsprosjekter til konstruktiv håndtering av utfordringer og stress. Carina jobber ut fra en holdning om at vi alle har personlige egenskaper som gir oss styrke og særpreg – hvilket hun brenner for å bistå med å avdekke.

 

 

 

Les mer Lukk
Gunn Elisabeth Håbjørg -1-2

Gunn Elisabeth Håbjørg

Senior HR Consultant

Kjernen i Gunn Elisabeths kompetanse er at hun gjentatte ganger har sett et behov for endring, identifisert nåsituasjon og ønsket tilstand, kommunisert, tilrettelagt for og ledet store organisasjoner og prosesser ved å kombinere teori, erfaring og kompetanse. Hun har oppnådd gode resultater som har blitt lagt merke til. Hun har stått med ansvaret fra A til Å og har derfor dyp innsikt i alle aspekter av organisasjons- og utviklingsprosesser i komplekse organisasjoner.

Gunn Elisabeth har omfattende lederutdanning og ledererfaring. De senere årene som toppleder i Forsvaret. Hun har i sin tid som leder vektlagt orden i boet, leveranser og ikke minst utvikling. På utviklingssiden har beredskap og digitalisering stått sentralt. Gunn Elisabeth har etablert og trent eget planverk for krisehåndtering. For å skape innovasjon og utvikling har Gunn Elisabeth arbeidet strukturert med organisasjonskultur og lederutvikling. Hun etablerte en kollektiv ledergruppe med felles strategi og utviklingsplan. Videre utviklet og iverksatte hun et egenutviklet og velfungerende lederutviklingsprogram med ulike leder- og kompetansemoduler, inkludert program for ung mentor. Gunn Elisabeth er i tillegg mentor på Forsvarets topplederprogram.  

 

 

Les mer Lukk
Bilde1

Ida Meyer

Kognitiv terapeut

Ida har lang erfaring med samtaleoppfølging til mennesker som av ulike årsaker er i behov av samtaler for å bedre sin psykiske helse. I tillegg har Ida erfaring fra arbeid i psykososialt kriseteam og er vant til å møte ulike typer mennesker med ulike behov.

Ida er opptatt av å sammen med personen som trenger hjelp finne ut hvordan personen best kan bli i stand til å hjelpe seg selv. Dersom man preges av negative tanker og vonde følelser kan det bli vanskelig å fungere som man ønsker i hverdagen, både på jobb og privat. Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Dette er bakgrunnen for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge

 

Les mer Lukk

We help people grow

Behov for HR-tjenester?