Søk på dette nettstedet:

WE HELP PEOPLE GROW

HR kompetanse når du trenger det.

 

Vi tilbyr HR for Hire.

De fleste bedrifter trenger HR-kompetanse i blant. Noen ganger ligger et langsiktig behov til grunn. Andre ganger er behovet mer akutt og midlertidig, kanskje som følge av omstillingsprosesser, arbeidskonflikter, kulturbyggende prosjekter eller andre HR-relaterte utfordringer

 

Mennesker er en bedrifts viktigste ressurs. Formålet med aktivt HR-arbeid er derfor å skape  et sunt og godt arbeidsmiljø som til sist vil påvirke det økonomiske resultatet. Alle våre erfarne rådgivere vet hva som skal til for å ivareta både myke verdier og finansielle interesser og vil jobbe målrettet for å dine strategiske  mål.

Hva er HR for HIRE?

HR for hire er enkelt og greit HR-kompetanse du leier inn for å dekke et behov på  kort eller lang sikt. Det kan for eksempel være hjelp til å utvikle eller bevare en fungerende organisasjon, arrangere inspirerende workshop, systematisk rådgivning, personlig coaching eller administrativ bistand.

Å ha all denne kompetansen tilgjengelig til enhver tid koster. Derfor har vi utviklet en fleksibel løsning slik at du kan leie inn akkurat den bistanden du trenger, når du trenger det.

CATALYST ONE

Leide HR-direktør på 50 %.

Vi i Catalyst One benytter Amesto sine HR tjenester og er en fornøyd kunde."


- I perioden januar-juli 2021 leide vi inn en HR direktør i 50% stilling gjennom Amesto People & Culture. I en hjemmekontor periode var det stor fokus på å skape samhold og engasjement på tvers av kontorer og landegrenser, sier Avtar Jasser, CEO i CatalystOne.

- Det var fint å ha en erfaren HR direktør som kunne hjelpe oss med verktøy og gjennomføring av HR aktiviteter. Eksempelvis startet vi med pulsmålinger på jobbengasjement. De varmeste anbefalinger fra CatalystOne.

KariHanne200

Har du behov for HR kompetanse i en periode?

Kontakt oss så finner vi riktig HR ressurs som kan hjelpe deg når du har behov for det.