Søk på dette nettstedet:

WE HELP PEOPLE GROW

Noen ganger er gode råd alt som skal til.

ØKT MESTRINGSFØLELSE

Rådgivning og coaching.

For at en bedrift skal lykkes er det avgjørende å gi de ansatte muligheten til å videreutvikle seg. Særlig ledergruppen kan ha behov for litt hjelp til å holde tritt med raske endringer i bedriften og samfunnet for øvrig. Vi rådgir både enkeltpersoner og grupper i utfordringer knyttet til HR, i organisasjonen og blant medarbeidere slik at de står bedre rustet til å møte bedriftens utfordringer.

Gjennom å stille de riktige spørsmålene, utfordre etablerte tankesett og ta aktive grep for endring, sørger vi for at ledere får større gjennomslagskraft og at de ansatte får økt mestringsfølelse.

 

Rådgivning av ledere

Med Amesto People & Culture får du enkelt tilgang HR-kompetanse med solid erfaring innen lederutvikling, personalledelse og coaching.

Med en strategisk tilnærming og tett og nær dialog hjelper vi å legge konkrete utviklingsplaner. Enten vi jobber en-til-en eller i grupper vil målet alltid være å trygge ledere i krevende situasjoner og sammenhenger

Gjennom samtaler kartlegger vi nåsituasjonen og skaper rom for refleksjon. Med rådgiving basert på omfattende erfaring og gjennom å ta aktive grep jobber vi målrettet med forbedringspunkter knyttet til stillingen.

For best resultat anbefaler vi at ledertreningen utvikles jevnlig og over tid. Men med et godt forarbeid basert riktige grunnprinsipper kan du klare mye av den videre oppfølgingen selv, hvis du ønsker det.

IKKE BARE COACHING, VI GIR DEG RÅD PÅ VEIEN

Få en personlig rådgiver.

Med utgangspunkt i personligheter, verdier og forbedringspotensiale jobber våre rådgivere strategisk for å utvikle teamet ditt. Vi setter konkrete mål som gjenspeiler den ansattes egne styrker og som lar seg måle og evaluere. Merk at økonomiske mål skal være et resultat av lederutviklingen, ikke målet i seg selv.

Våre rådgivere fungerer som en sparringspartner for hver enkelt leder i ditt  lederteam. Vi hjelper dem å definere prioriteringsområder som legger grunnlag for økt handlingsrom, kartlegger deres utfordringer. Sammen finne nye og bedre måter å håndtere og påvirke situasjoner . Ikke minst hjelper vi ledere å oppnå en større grad av tillit.

Yvonne340

Har du behov for rådgivning eller coaching?

Med en strategisk tilnærming og tett og nær dialog hjelper vi å legge konkrete utviklingsplaner. Kontakt oss for å høre mer om tjenesten.