Søk på dette nettstedet:

WE HELP PEOPLE GROW

Vi tilbyr skreddersydd lederutvikling.

Lederutvikling handler om å styrke trygghet i egen rolle.

En god leder er en leder som vet at hen kan bli en bedre leder. Utøvelsen av rollen kan i mange tilfeller være avgjørende for andre ansattes motivasjon, lojalitet og prestasjonsevne - eller mangelen på denne. Målet med lederutvikling er primært å styrke lederens trygghet i egen rolle. Både som motivator, lagbygger og veiviser, men også i møte med krevende situasjoner preget av endring og motstand.

Skreddersydd lederutvikling

Med utgangspunkt i virksomhetens arbeidsoppgaver og utfordringer legger vi til rette for å utvikle tydelige, motiverte og entusiastiske ledere. Målet er ikke å utvikle en bestemt form for lederskap, men å oppnå økt selvbevissthetevne til samhandling og sikring av resultatoppnåelse. I ingen bedrifter eller ledere er er like. Derfor vil lederutviklingen alltid tilpasses i tett samarbeid med hver enkelt leder.

FOR LEDERE PÅ ALLE NIVÅER

Det spiller ingen rolle om du er mellomleder eller toppleder, de grunnleggende prinsippene er alltid de samme: Som leder skal man leve opp til gitte krav og forventninger. Enten det handler om ansvar for å ivareta mennesker, produkter, tjenester eller prosesser skal man sørge for økt verdiskapning og bidra til at virksomhetens når sine økonomiske mål.

Selv om målet er det samme vil veien dit vil være unik for hver enkelt leder. Derfor er det avgjørende å kartlegge ledergruppens sammensetning, deres styrker og forbedringsområder: Hvordan fungerer gruppen i dag? Hva motiverer dem? Dekkes alle relevante kompetanseområder? Fungerer samhandlingen?

Konkrete og målbare utviklingplaner

Gjennom samtaler, diskusjoner, øvelser danner vi en felles forståelse av situasjonen. Denne informasjonen analyseres og bearbeides for å utvikle konkrete og målbare utviklingsplaner. Underveis jobber vi aktivt med å involvere alle deltakere. Målet er både å frem alle viktige refleksjoner og gode ideer, samtidig som opplevelsen av samarbeid og fellesskap styrkes og gir en forståelse av hvor avgjørende dette er for å  sammen virksomhetens overordnete mål.

 

 

Yvonneforside

Trenger du hjelp til lederutvikling?

Vi kan hjelpe deg med lederutvikling, uansett nivå. Amesto People & Culture er opptatt av å gi konkrete og målbare utviklingsplaner.