Søk på dette nettstedet:

Arrangementer

Arrangementer

Her finner du en oversikt over våre kommende kurs, workshops, seminarer og webinarer.

6. september 2023

Workshop - nøkkelen til styrerommet

Næringsdepartementets forslag om å lovregulere kjønns-sammensettingen i styrene i aksjeselskaper vil potensielt åpen styrerommene for ti tusen kvinner. Vi er helt sikre på at det finnes mange nok kompetente kvinner som er villige til å fylle disse tillitsvervene.

Så hva kreves for å bli vurdert som et egnet styremedlem, hvordan foregår styrerekrutteringsprosessene, hvordan kan man gjøre seg synlig for beslutningstakerne og hva møter deg når du inntar plassen din rundt styrebordet?

Amesto People and Culture og FutureBoards inviterer deg til en work-shop onsdag 6. september, med innlegg, case og erfaringsutveksling. Du vil få konkrete råd og praktiske tips om hvordan du kan bli et relevant og attraktivt styremedlem, hvordan du kan legge opp en systematisk plan for å få ditt første (neste) styreverv, samt hvordan du kan bidra konstruktivt i styrerommet og skape verdier for selskapet du representerer.

2. november 2023

Seminar - Hvordan få til mangfold i praksis i din bedrift

En av Norges fremste eksperter på mangfold, forsker og konsulent Anne Grethe Solberg, gir deg forskningsbaserte råd og konkrete tips.

Anne Grethe har erfaring med å hjelpe bedrifter med:

 • Kartlegging og definering av behov for mangfold
 • Skrive strategier
 • Utvikling, forankring og gjennomføring av tiltak

På seminaret vil vi ha fokus på strategier og konkrete tiltak. Det vil være en kombinasjon av innlegg, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Du vil få innspill til hvordan du kan oppfylle kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten

«Spørsmålet er ikke lenger om du skal jobbe med mangfold, men hvordan»

13. september 2023

Nettverk for CEO/adm. direktører

Ønsker du å diskutere utfordringer og løsninger i et konfidensielt rom med andre øverste ledere?

Det å være øverste leder kan være ensomt og behovet for å dele, diskutere utfordringer og løsninger med andre som i tilsvarende roller er verdifullt for egen og selskapets utvikling!

Den 20. september kl 9-12 inviterer vi til første av fire nettverksmøter.

Møtene

Målet med møtene er å skape en verdifull plattform for CEO-er og administrerende direktører for å styrke sitt lederskap, utveksle kunnskap, bygge verdifulle forretningsnettverk, sparre og bli inspirert. 

For at møtene skal oppleves relevante og verdifulle vil agendaen for møtene utarbeides etter innspill fra deltakerne.

Eksempler på tematikk kan være: 

 • Teknologi og mennesker
 • Endringsledelse
 • Bærekraft og samfunnsansvar
 • Risikostyring 
 • Mangfoldsstrategi
 • Forretningsutvikling 

Tilgang til ekspertise/ressurser: 

Vi vil hente inn relevante ressurser til å presentere aktuelle temaer og trender basert på behov og ønsker fra gruppen.

Eksempler på ressurser: 

 • Carina Carl - forfatter og psykolog, med videreutdannelse og spesialisering i kognitiv terapi og arbeidspsykologi.
 • Anne Grethe Solberg - forsker, konsulent og bedriftsrådgiver. Hun har forsket på oppnåelse av kjønnsbalanse og mangfold og jobbet med rekruttering av kvinner i praksis i en årrekke.
 • Arild Spandow - Eier og CEO i Amesto Group. 

Praktisk informasjon og påmeldingsskjema finner du i linken under. 

Tidligere arrangementer

30. mai 2023

Workshop - nøkkelen til styrerommet

Næringsdepartementets forslag om å lovregulere kjønns-sammensettingen i styrene i aksjeselskaper vil potensielt åpen styrerommene for ti tusen kvinner. Vi er helt sikre på at det finnes mange nok kompetente kvinner som er villige til å fylle disse tillitsvervene.

Så hva kreves for å bli vurdert som et egnet styremedlem, hvordan foregår styrerekrutteringsprosessene, hvordan kan man gjøre seg synlig for beslutningstakerne og hva møter deg når du inntar plassen din rundt styrebordet?

Amesto People and Culture og FutureBoards inviterer deg til en work-shop tirsdag 30. mai, med innlegg, case og erfaringsutveksling. Du vil få konkrete råd og praktiske tips om hvordan du kan bli et relevant og attraktivt styremedlem, hvordan du kan legge opp en systematisk plan for å få ditt første (neste) styreverv, samt hvordan du kan bidra konstruktivt i styrerommet og skape verdier for selskapet du representerer.

We help people grow

Behov for HR-tjenester?