Søk på dette nettstedet:

WE HELP PEOPLE GROW

Kulturutvikling.

Behov for kursendring, en sterkere kultur eller et bedre arbeidsmiljø?

 Eller kanskje en mer tillitsbasert ledelse og mer samarbeid tvers av avdelinger? Da kan vi hjelpe dere med rådgivning, strategiutvikling, kartlegging av kultur og gjennomføring av workshops.

 

BEDRIFTSKULTUR

Det handler om mennesker.

Å bygge bedriftskultur er en involverende prosess hvor vi i fellesskap jobber med øvelser som styrker arbeidsmiljøet. Med fokus samarbeid, synergier og menneskelige verdier jobber vi med konkrete forslag og personlige tilbakemeldinger. Denne innsikten vil hjelpe dere å videreutvikle kulturen i bedriften, samtidig som du får kartlagt viktige områder som medarbeiderne selv kan påvirke.

Lengden workshopen tilpasses deres ønsker og behov, men leder alltid til en personlig utformet handlingsplan.

Hvordan bygge en god kultur på jobben?

Å bygge kultur handler ikke bare om å ha gode verdier og tilby verdifulle goder. Det handler også om endret atferd. Gjennom å jobbe aktivt med motivasjon, selvinnsikt og målsettinger hos dine ansatte, skapes også eierskap til bedriften og resultatene.

Det hjelper lite å proklamere verdier, visjon og misjon hvis de bare havner i skuffen. Alle ansatte forstå hva disse betyr for dem i praksis slik at de lettere kan realisere sine ambisjoner i stillingen. En god bedriftskultur bygges når de ansatte jobber målrettet med å konvertere egne styrker til bedriftens styrker.

Det handler om å bygge sten for sten

Selv om man kan komme langt med en positiv og åpen innstilling, vil det lønne seg å tenke større og mer enhetlig for å styrke attraksjonen til din bedrift eller selskap.

Vår erfaring er at det lønner seg å involvere de ansatte i prosesser og legge til rette for en trygg og åpen dialog. For best effekt bør du prioritere å definere fokusområder, legge planer og ikke minst, følge opp kultur- og utviklingsplaner. Med Amesto People & Culture laget legger vi planen du trenger for å engasjere og motivere alle dine ansatte. La oss skape kulturen. kan du styre bedriften.

Martine200

La oss skape kulturen sammen.

Med Amesto People & Culture på laget legger vi planen du trenger for å engasjere og motivere alle dine ansatte. La oss skape kulturen. Så kan du styre bedriften.